Història 2020-07-10T12:48:23+00:00

Breu història

L’any 1986 es va constituir la Cooperativa “La Lliçanenca, SCCL”. L’assemblea de constitució de la cooperativa es va celebrar el dia 26 de novembre de 1985 i l’escriptura de constitució i la protocol·lització dels estatuts daten del dia 25 de febrer de 1986, quedant inscrita en el Registre Territorial de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb data 3 de març de 1986.
L’inici d’activitat de la cooperativa va ser l’1 d’octubre de 1988. Aquesta activitat inicial es va dur a terme als antics locals de la Cambra Agrària Local, al carrer Jacint Verdaguer.
L’any 1997 es van adquirir els terrenys on estan les instal·lacions actuals, aquest terreny de 5822m² es troba al sud de la carretera BV 1432 de Granollers a Lliça d’Amunt a l’alçada del Km. 3.
L’any 1998 es van tramitar els permisos per la construcció de les noves instal·lacions per la cooperativa i l’any 2.000 es va fer el trasllat de l’activitat a aquests locals.

Les persones

Consell Rector:

President: Esteve Font Ramon

Secretària: Vanesa Fernández Llugany

Tresorer: Genís Rodríguez Puig

Vocals: Maria Puig Font i Jaume Nadal Pascual