Història

L’any 1986 es va constituir la Cooperativa La Lliçanenca SCCL. L’Assemblea de constitució de la cooperativa es va celebrar el 26 de novembre de 1985 i l’escriptura de constitució i la protocol·lització dels estatuts daten del dia 25 de febrer de 1986, quedant inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb data 3 de març de 1986.

L’inici de l’activitat de la cooperativa va ser l’1 d’octubre de 1988. Aquesta activitat inicial es duia a terme als antics locals de la Cambra Agrària Local, al carrer Jacint Verdaguer.

L’any 1997 es van adquirir els terrenys on estem instal·lats actualment. El terreny de 5822 m2 es troba a la Crta. de Granollers a Lliçà d’Amunt, Km. 3.

L’any 1998 es van tramitar els permisos per a la construcció de les noves instal·lacions i, finalment, l’any 2000 es va fer el trasllat de l’activitat a la nova nau.

Els membres de la cooperativa

Actualment, la cooperativa té uns 100 socis, aproximadament. El Consell Rector està format per:

  • L’Esteve Font Ramon, el President;
  • La Vanessa Fernández Llugany, la secretària;
  • En Genís Rodríguez Puig, el tresorer, i;
  • Dos vocals, la Maria Puig Font i en Jaume Nadal Pasqual.

Finalment, La Lliçanenca té un total de 8 treballadors, disposats a ajudar i assessorar a tots els nostres clients.