Avís Legal

Protecció de dades De conformitat amb el que estableix l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades l’informem dels punts següents: Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de La Lliçanenca. La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses. Les dades sol·licitades a través d’aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquests són adequades, pertinents i no excessius. La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercitar els corresponent drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant La Lliçanenca com a responsables del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: info@lallicanenca.org, crta Granollers a lliça d’amunt km 3, Barcelona. CONFIDENCIALITAT La informació que pugui contenir aquest missatge, així com el seu (s) arxiu (s) adjunt (s) és totalment confidencial i va dirigida únicament i exclusivament al seu destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, o la persona responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li recordem que està prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça esmentada. Gràcies. ACORD DE CESSIÓ I UTILITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE